Album Ảnh | Các nhà khoa học nổi tiếng

Nhà khoa học LOUIS PASTEUR (December 27, 1822 – September 28, 1895)

Nhà khoa học LOUIS PASTEUR (December 27, 1822 – September 28, 1895)

Ông là một nhà sinh học, nhà vi sinh vật học, nhà hoá học, một tín đồ Công giáo người Pháp, với những phát hiện về các nguyên tắc của tiêm chủng, lên men vi sinh và thanh trùng.

Có thể bạn thích

Xem thêm >>