Album Ảnh | Các nhà khoa học nổi tiếng

Nhà khoa học JAMES CLERK MAXWELL (June 13, 1831 – November 5, 1879)

Nhà khoa học JAMES CLERK MAXWELL (June 13, 1831 – November 5, 1879)

là một nhà toán học, một nhà vật lý học người Scotland. Thành tựu nổi bật nhất của ông đó là thiết lập lên lý thuyết cổ điển về bức xạ điện từ, mà đã lần đầu tiên bắc chiếc cầu nối giữa điện học, từ học, và ánh sáng như là biểu hiện của cùng một hiện tượng. Phương trình Maxwell của trường điện từ đã được gọi là "lần thống nhất vĩ đại thứ hai trong vật lý" sau lần thống nhất bởi Isaac Newton.

Có thể bạn thích

Xem thêm >>