Album Ảnh | Các nhà khoa học nổi tiếng

Nhà khoa học Aristotle (384 – 322 TCN)

Nhà khoa học Aristotle (384 – 322 TCN)

Ông là một nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại, học trò của Platon và thầy dạy của Alexandros Đại đế. Di bút của ông bao gồm nhiều lĩnh vực như vật lý học, siêu hình học, thi văn, kịch nghệ, âm nhạc, luận lý học, tu từ học (rhetoric), ngôn ngữ học, Kinh tế học, chính trị học, đạo đức học, sinh học, và động vật học.

Có thể bạn thích

Xem thêm >>