Xem ảnh đẹp |Chia sẽ tài nguyên |Tải hình nền |Ghép ảnh online

Nhà khoa học MICHAEL FARADAY (September 22, 1791 – August 25, 1867)

Nhà khoa học MICHAEL FARADAY (September 22, 1791 – August 25, 1867)

Faraday nghiên cứu về trường điện từ xung quanh một dây dẫn có dòng điện một chiều chạy qua. Khi nghiên cứu những vấn đề này, Faraday đã thành lập khái niệm cơ bản về trường điện từ trong vật lý, rồi sau đó được phát triển bởi James Maxwell.

Có thể bạn thích