Album Ảnh

Nhà khoa học BLAISE PASCAL (June 19, 1623 – August 19, 1662)

Nhà khoa học BLAISE PASCAL (June 19, 1623 – August 19, 1662)

Ông là nhà toán học, vật lý, nhà phát minh, tác gia, và triết gia Cơ Đốc người Pháp. Là cậu bé thần đồng, Pascal tiếp nhận nền giáo dục từ cha, một quan chức thuế vụ tại Rouen, trong khi mẹ ông mất sớm.

Có thể bạn thích