Xem ảnh đẹp |Chia sẽ tài nguyên |Tải hình nền |Ghép ảnh online

Nhà khoa học GALILEO GALILEI (February 15, 1564 – January 8, 1642)

Nhà khoa học GALILEO GALILEI (February 15, 1564 – January 8, 1642)

Ông là một nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học. Các thành tựu của ông gồm những cải tiến cho kính thiên văn, các quan sát thiên văn sau đó và ủng hộ Chủ nghĩa Kopernik.

Có thể bạn thích