Album Ảnh | Nhà khoa học NIKOLA TESLA (July 10, 1856 – January 7, 1943)

Nhà khoa học NIKOLA TESLA (July 10, 1856 – January 7, 1943)

Ông là một nhà phát minh, kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, và tương lai học người Mỹ gốc Serbia mà được biết đến nhiều nhất vì những đóng góp của mình để thiết kế hệ thống cung cấp điện dòng điện xoay chiều hiện đại.

Có thể bạn thích