HƯỚNG DẪN

Tạo thời khóa biểu Online

- Chọn thông tin lịch học trong tuần, số tiết học trong ngày (số tiết học buổi sáng, buổi chiều và học thêm vào buổi tối nếu có). Click nút "Tiếp theo".

- Thông tin các môn học được hệ thống cập nhật theo theo bộ giáo dục và đào tạo. Các môn học thêm vào buổi tối điền thông tin, viết chú thích.

- Những thông tin đã được chọn hoặc viết vào sẽ chuyển thành màu xanh.

- Tích chọn để thay đổi hình nền cho Thời khóa biểu, không ảnh hưởng tới thông tin đã chọn hoặc nhập.

- Tích "Tạo TBK" để hoàn tất tạo thời khóa biểu, kích thước của thời khóa biểu bằng kích thước của tờ giấy A4. Có thể in mầu hoặc đen trắng tùy bạn !