HƯỚNG DẪN

Tạo thời khóa biểu Online

- Chọn thông tin lịch học trong tuần, số tiết học trong ngày (số tiết học buổi sáng, buổi chiều và học thêm nếu có). Click nút "Tiếp theo".

- Thông tin các môn học được hệ thống cập nhật theo theo bộ giáo dục và đào tạo. Nếu môn nào chưa có trên hệ thống các bạn có thể nhập trực tiếp vào ô môn học.

- Những thông tin đã được chọn hoặc nhập màu chữ sẽ đen đậm.

- Tích chọn để thay đổi hình nền cho Thời Khóa Biểu, không ảnh hưởng tới thông tin đã chọn hoặc nhập.

- Tích "Tạo Thời Khóa Biểu" để hoàn thành sản phẩm, kích thước của thời khóa biểu bằng kích thước của tờ giấy A5. Có thể in màu hoặc đen trắng !