Xem ảnh đẹp |Chia sẽ tài nguyên |Tải hình nền |Ghép ảnh online

Nhà khoa học AUGUSTIN-LOUIS CAUCHY (August 21, 1789 – May 23, 1857)

Nhà khoa học AUGUSTIN-LOUIS CAUCHY (August 21, 1789 – May 23, 1857)

Ông là một nhà toán học người Pháp sinh ngày 21 tháng 8 năm 1789 tại Paris và mất ngày 23 tháng 5 năm 1857 cũng tại Paris. Ông vào học Trường Bách khoa Paris (École Polytechnique) lúc 16 tuổi. Năm 1813, ông từ bỏ nghề kỹ sư để chuyên lo về toán học. Ông dạy toán ở Trường Bách khoa và thành hội viên Hàn lâm viện Khoa học Pháp.

Có thể bạn thích