Xem ảnh đẹp |Chia sẽ tài nguyên |Tải hình nền |Ghép ảnh online

Nhà khoa học Charles Robert Darwin (February 12, 1809 - April 19, 1882)

Nhà khoa học Charles Robert Darwin (February 12, 1809 - April 19, 1882)

Ông là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực tự nhiên học người Anh. Ông là người đã phát hiện và chứng minh rằng mọi loài đều tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung qua quá trình chọn lọc tự nhiên.

Có thể bạn thích