Xem ảnh đẹp |Chia sẽ tài nguyên |Tải hình nền |Ghép ảnh online

Nhà khoa học GOTTFRIED von LEIBNIZ (July 1, 1646 – November 14, 1716)

Nhà khoa học GOTTFRIED von LEIBNIZ (July 1, 1646 – November 14, 1716)

Ông được giáo dục về luật và triết học, và phục vụ như là factotum cho hai gia đình quý tộc lớn người Đức, Leibniz đã đóng một vai trò quan trọng trong chính trị của châu Âu và các vấn đề ngoại giao trong thời đại của ông. Ông chiếm vị trí quan trọng ngang nhau trong cả lịch sử triết học và lịch sử toán học.

Có thể bạn thích