Nhà khoa học ALBERT EINSTEIN (March 14, 1879 – April 18, 1955)

Nhà khoa học ALBERT EINSTEIN (March 14, 1879 – April 18, 1955)

Ông là nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại (trụ cột còn lại là cơ học lượng tử). Mặc dù được biết đến nhiều nhất qua phương trình về sự tương đương khối lượng-năng lượng được xem là "phương trình nổi tiếng nhất thế giới").

Có thể bạn thích