Album Ảnh | Các nhà khoa học nổi tiếng

Nhà khoa học JOHANNES KEPLER (December 27, 1571 – November 15, 1630)

Nhà khoa học JOHANNES KEPLER (December 27, 1571 – November 15, 1630)

Ông là một nhà toán học, thiên văn học và chiêm tinh học người Đức. Là một trong những đại diện của cuộc cách mạng khoa học thế kỷ 17, Kepler được biết đến nhiều nhất bởi các định luật về chuyển động thiên thể mang tên ông do các nhà thiên văn học thiết lập dựa trên những công trình của ông như Astronomia nova, Harmonice Mundi và cuốn Thiên văn học Copernicus giản lược.

Có thể bạn thích

Xem thêm >>