Xem ảnh đẹp |Chia sẽ tài nguyên |Tải hình nền |Ghép ảnh online

Hình ảnh Bác Hồ khi phải chịu khổ sai khi làm cách mạng

Hình ảnh Bác Hồ khi phải chịu khổ sai khi làm cách mạng

Đối với Hồ Chí Minh, những năm tháng bị thực dân Pháp giam cầm không chỉ là khoảng thời gian chịu đựng sự tra tấn về thể xác mà còn là sự đấu tranh kiên cường về tinh thần.

Có thể bạn thích