Xem ảnh đẹp |Chia sẽ tài nguyên |Tải hình nền |Ghép ảnh online

Hình ảnh Bác Hồ khi Bác đọc tuyên ngôn độc lập năm 45

Hình ảnh Bác Hồ khi Bác đọc tuyên ngôn độc lập năm 45

Trong kho tàng hình ảnh lịch sử Việt Nam, những bức ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 luôn chiếm một vị trí trang trọng.

Có thể bạn thích