Xem ảnh đẹp |Chia sẽ tài nguyên |Tải hình nền |Ghép ảnh online

Hình ảnh Bác Hồ thời trẻ ra đi tìm đường cứu nước

Hình ảnh Bác Hồ thời trẻ ra đi tìm đường cứu nước

Tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với hành trình đi tìm con đường giải phóng dân tộc, giải cứu đồng bào khỏi ách nô lệ. Hình ảnh Người ra đi tìm đường cứu nước là minh chứng cho lòng yêu nước cháy bỏng, tinh thần hy sinh quên mình và ý chí sắt đá của Bác dành cho Tổ quốc và nhân dân.

Có thể bạn thích