Xem ảnh đẹp |Chia sẽ tài nguyên |Tải hình nền |Ghép ảnh online

Hình ảnh Bác Hồ tham gia làm ruộng cùng bà con

Hình ảnh Bác Hồ tham gia làm ruộng cùng bà con

Hình ảnh Bác Hồ tham gia làm ruộng cùng bà con nông dân không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó, sự sẻ chia của Người đối với nhân dân mà còn là bài học sâu sắc về tinh thần phục vụ nhân dân. Đối với Bác, phục vụ nhân dân là mục đích, là ý nghĩa cao cả nhất của cuộc đời.

Có thể bạn thích