Xem ảnh đẹp |Chia sẽ tài nguyên |Tải hình nền |Ghép ảnh online

Hình ảnh Bác Hồ ngồi làm việc trên chiếc bàn đơn sơ

Hình ảnh Bác Hồ ngồi làm việc trên chiếc bàn đơn sơ

Một trong những hình ảnh khắc sâu vào tâm trí mỗi chúng ta là hình ảnh Bác ngồi viết ở chiếc bàn làm việc đơn sơ.Hình ảnh Bác Hồ ngồi làm việc tại một chiếc bàn gỗ đơn sơ, chiếc bàn chỉ đủ kê chiếc máy chữ và một chiếc đèn học.

Có thể bạn thích