Xem ảnh đẹp |Chia sẽ tài nguyên |Tải hình nền |Ghép ảnh online

Hình ảnh Bác Hồ chụp ảnh cùng các đồng chí lãnh đạo đất nước

Hình ảnh Bác Hồ chụp ảnh cùng các đồng chí lãnh đạo đất nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là người thầy, người cha kính yêu của toàn thể quân và dân ta. Người luôn dành tình cảm yêu thương, kính trọng đối với các đồng chí lãnh đạo đất nước, những người đã sát cánh cùng Người trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng.

Có thể bạn thích