Xem ảnh đẹp |Chia sẽ tài nguyên |Tải hình nền |Ghép ảnh online

Hình ảnh Bác Hồ ngồi đánh máy chữ thật đẹp

Hình ảnh Bác Hồ ngồi đánh máy chữ thật đẹp

Trong kho tàng tư liệu đồ sộ về cuộc đời Bác, hình ảnh Bác Hồ ngồi đánh máy chữ luôn là một trong những hình ảnh đẹp, giản dị và gần gũi với đông đảo quần chúng nhân dân.

Có thể bạn thích