Xem ảnh đẹp |Chia sẽ tài nguyên |Tải hình nền |Ghép ảnh online

Tháp Thượng Hải - Thượng Hải, Trung Quốc (632 mét)

Tháp Thượng Hải - Thượng Hải, Trung Quốc (632 mét)

Tháp Thượng Hải là một tòa nhà trọc chời tọa lạc tại Lục Gia Chủy, Phố Đông, Thượng Hải. Tòa tháp cao 632 mét (2.073 ft) tương ứng với 128 tầng. Tháp Thượng Hải hiện giữ vị trị là công trình cao thứ hai thế giới, sau tháp Burj Khalifa và đồng thời là tòa nhà cao nhất Trung Quốc.

Có thể bạn thích