Album Ảnh | Những tòa nhà cao nhất thế giới

Trung tâm Thương mại Một Thế giới - Thành phố New York, Hòa Kỳ (541,32 mét)

Trung tâm Thương mại Một Thế giới - Thành phố New York, Hòa Kỳ (541,32 mét)

One World Trade Center (Trung tâm Thương mại Thế giới số Một), cũng được biết đến với cái tên Freedom Tower (Tháp Tự Do) và là tòa nhà chính của 7 Trung tâm Thương mại Thế giới mới xây dựng, tọa lạc trên nền Trung tâm Thương mại Thế giới cũ. Công việc xây dựng bắt đầu vào ngày 27 tháng 4 năm 2006. Ngày 30 tháng 3 năm 2009, chính quyền thành phố cho biết, tòa nhà sẽ được biết đến như là "Trung tâm Thương mại Thế giới Một, thay thế tên cũ của nó "Tháp Tự do".

Có thể bạn thích

Xem thêm >>