Xem ảnh đẹp |Chia sẽ tài nguyên |Tải hình nền |Ghép ảnh online

Tòa nhà Guangzhou CTF finance centre - Quảng Châu, Trung Quốc (530 mét)

Tòa nhà Guangzhou CTF finance centre - Quảng Châu, Trung Quốc (530 mét)

The Guangzhou CTF Finance Centre là một tòa nhà chọc trời cao 530 mét ở Quảng Châu, Quảng Đông. Vào thời điểm hoàn thành vào năm 2016.

Có thể bạn thích