Xem ảnh đẹp |Chia sẽ tài nguyên |Tải hình nền |Ghép ảnh online

Hình ảnh Bác Hồ phát biểu trước đại hội nước

Hình ảnh Bác Hồ phát biểu trước đại hội nước

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ đã có nhiều bài phát biểu quan trọng, trong đó phải kể đến bài phát biểu trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Lao động Việt Nam.

Có thể bạn thích