Xem ảnh đẹp |Chia sẽ tài nguyên |Tải hình nền |Ghép ảnh online

Kỳ quan thế giới Vạn Lý Trường Thanh, Trung Quốc

Kỳ quan thế giới Vạn Lý Trường Thanh, Trung Quốc

Vạn Lý Trường Thành gọi tắt là Trường Thành, là tên gọi chung cho nhiều thành lũy kéo dài hàng ngàn cây số từ Đông sang Tây, được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16, để bảo vệ Trung Hoa khỏi những cuộc tấn công của người Hung Nô, Mông Cổ, Đột Quyết, và những bộ tộc du mục khác đến từ những vùng hiện thuộc Mông Cổ và Mãn Châu.

Có thể bạn thích