Album Ảnh | Cánh đồng hoa BLUEBONNET

Cánh đồng hoa BLUEBONNET

Những người yêu hoa và yêu Texas đã nói hoa bluebonnet là hoa của Texas cũng như shamrock là của Ireland, hoa anh đào của Japan, hoa lily của Pháp, hồng của Anh, và tulip của Holland.

Có thể bạn thích