TẠO ẢNH HỒ SƠ ONLINE

Xin trờ hệ thống đang xử lý

Chọn lại Tạo ảnh

Lưu ý: Phải loại bỏ nền tấm ảnh của bạn trước khi tải ảnh lên

CHỌN LẠI KÍCH THƯỚC ẢNH

HƯỚNG DẪN

1. Tạo ảnh hồ sơ

- Tạo ảnh hồ sơ online cần phải làm hai bước. Loại bỏ nền trên tấm ảnh và chọn nền mới cho tấm ảnh. Một trong những trang loại bỏ nền miễn phí trực tuyến, tốt nhất thế giới hiện nay: "https://www.remove.bg"

- Click nút "Upload Image" chọn ảnh cần tạo

- Chờ hệ thống xử lý loại bỏ nền cho tấm ảnh

- Tích vào nút "Download" để tải ảnh và quay lại trang "hinhanhonline". Tích chọn kích thước cho tấm ảnh hồ sơ

- Tích nút "Chọn ảnh" và đưa ảnh mới được loại bỏ nền vào.

- Sau khi chọn ảnh

- Kết quả thu được khu tích nút "Ghép ảnh". Bạn có thể chọn lựa các hình nền khác nhau ở phía dưới kết quả.

- Tích nút "Tải ảnh về". Demo cho kết quả: