Bài Viết |

Tổng hợp những mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Những mẫu trang bìa giáo án, sổ duyệt hồ sơ, lập kế hoạch giảng dạy, sổ công đoàn thiết kế với phong cách đa dạng, sáng tạo và đẹp mắt. Được nhiều giáo viên từ khắp các trường trển toàn quốc sử dụng trong thời gian gần đây, không cần quá phức tạp hay cầu kỳ nhưng vẫn có thể tạo ra một điểm nhấn vô cùng nổi bật. Trong các mẫu bìa thì chỉ việc ghi rõ các nội dung như tên thầy cô giáo thực hiện, môn học, tên trường và tên bộ giáo dục nơi thầy cô đang công tác hiện tại. Những nội dung này thì thường thực hiện bằng text trong những ứng dụng Word với những tính năng làm nổi bật như in nghiêng, tô đậm, viết hoa, đổi màu,…Chính vì vậy mà việc làm những mẫu bìa giáo án cũng giúp ích rất nhiều cho những thầy cô giáo trong việc nâng cao trình độ tin học của chính mình mình.

mẫu bìa word báo cáo, luận văn, tiểu luận, luận án, đề tài, mẫu slide PowerPoint, tạo ảnh gif online,

Mẫu doc 1: Download

mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Tổng hợp những mẫu trang bìa dọc giáo án đẹp nhất

Mẫu doc 2: Download

Tổng hợp những mẫu trang bìa dọc giáo án đẹp nhất

Mẫu doc 3: Download

mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Tổng hợp những mẫu trang bìa dọc giáo án đẹp nhất

Mẫu doc 4: Download

mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Tổng hợp những mẫu trang bìa dọc giáo án đẹp nhất

Mẫu doc 5: Download

mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Tổng hợp những mẫu trang bìa dọc giáo án đẹp nhất

Mẫu doc 6: Download

mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Tổng hợp những mẫu trang bìa dọc giáo án đẹp nhất

Mẫu doc 7: Download

mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Tổng hợp những mẫu trang bìa dọc giáo án đẹp nhất

Mẫu doc 8: Download

mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Tổng hợp những mẫu trang bìa dọc giáo án đẹp nhất

Mẫu doc 9: Download

mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Tổng hợp những mẫu trang bìa dọc giáo án đẹp nhất

Mẫu doc 10: Download

mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Tổng hợp những mẫu trang bìa dọc giáo án đẹp nhất

Mẫu ngang 1: Download

mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Tổng hợp những mẫu trang bìa ngang giáo án đẹp nhất

Mẫu ngang 2: Download

mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Tổng hợp những mẫu trang bìa ngang giáo án đẹp nhất

Mẫu ngang 3: Download

mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Tổng hợp những mẫu trang bìa ngang giáo án đẹp nhất

Mẫu ngang 4: Download

mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Tổng hợp những mẫu trang bìa ngang giáo án đẹp nhất

Mẫu ngang 5: Download

mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Tổng hợp những mẫu trang bìa ngang giáo án đẹp nhất

Mẫu ngang 6: Download

mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Tổng hợp những mẫu trang bìa ngang giáo án đẹp nhất

Mẫu ngang 7: Download

mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

Tổng hợp những mẫu trang bìa ngang giáo án đẹp nhất