Mẫu thiết kế nhãn đĩa CD cổng điều hành thông tin điện tử

Mẫu thiết kế nhãn đĩa CD cổng điều hành thông tin điện tử

Mẫu nhãn đĩa CD chuẩn về kích thước trong in ấn. Đây là mẫu nhãn đĩa về công thông tin điện tử, đã được sử dụng trong thực tiễn. Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn, nhằm giúp các bạn định hình và có cách nhìn tổng thể trong thiết kế nhãn đĩa CD.

Tải mẫu thiết kế miễn phí

Xem thêm >>