Chia sẽ tài nguyên | Background hiệu ứng công nghệ với dải màu đẹp

Background hiệu ứng công nghệ với dải màu đẹp

Background hiệu ứng công nghệ với dải màu đẹp: Đã được bóc tách những phần không cần thiết và lưu file có định dạng PNG. Các bạn có thể kết hợp nó với bản thiết kế của mình./.

Tải mẫu thiết kế miễn phí