Chia sẽ tài nguyên | Background hiệu ứng bóng điện kết hợp với màu sắc đẹp

Background hiệu ứng bóng điện kết hợp với màu sắc đẹp

Background hiệu ứng bóng điện kết hợp với màu sắc đẹp: Đã được bóc tách những phần không cần thiết và lưu file có định dạng PNG. Các bạn có thể kết hợp nó với bản thiết kế của mình./.

Tải mẫu thiết kế miễn phí