HƯỚNG DẪN

Tạo thời khóa biểu Online

- Chọn thông tin lịch học trong tuần, số tiết học trong ngày (số tiết học buổi sáng, buổi chiều và học thêm vào buổi tối nếu có). Click nút "Tiếp theo".

- Thông tin các môn học, chúng tôi đã cập nhật theo bộ giáo dục mới nhât. Nếu môn nào chưa được cập nhật thì có thể nhập trực tiếp. Các môn học thêm vào buổi tối, điền trực tiếp, viết chú thích.

- Thông tin môn học sẽ chuyển mầu xanh, nếu không chọn thông tin đề mô sẽ là trống khi tạo thời khóa biểu.

- Tích chọn để thay đổi hình nền cho Thời khóa biểu, không ảnh hưởng tới thông tin đã chọn hoặc nhập.

- Tích "Tạo TBK" để hoàn tất tạo thời khóa biểu, kích thước của thời khóa biểu bằng kích thước của tờ giấy A4. Có thể in mầu hoặc đen trắng tùy bạn !

KHUNG ẢNH YÊU THÍCH